Logo

Wat is de ontwikkelvraag?

Het is veel zinvoller om in termen van leer- en ontwikkeltrajecten te praten, dan puur over trainingen. Ik besteed bij het begin van een aanvraag dan ook graag extra tijd aan het ontwerpen van ontwikkeltrajecten die een goed rendement kunnen gaan opleveren. Het gaat immers om een duurzame oplossing voor jouw werkelijke ontwikkelvraag! Dat levert ontwikkeltrajecten op waarbij er sprake is van blended learning, oftewel inzet van meerdere mogelijkheden om de organisatie te laten leren. Het startpunt grijpt daarbij altijd aan in de praktijk en na afloop grijpt het resultaat altijd weer terug naar de praktijk!

Als het puur op trainen aankomt is het overzicht op deze pagina niet volledig, omdat trainingen altijd altijd op de ontwikkelvraag van de opdrachtgever zijn afgestemd. Ze kunnen o.a. gaan over duurzaam scholingsbeleid, (inter)persoonlijke communicatie, leiderschap, marketing, verkoop, projectmanagement, creatief denken, timemanagement, groepsdynamica, visie- en teamontwikkeling. Heb je een onderwerp waarvoor je een eigen training wilt laten ontwikkelen? Neem dan zeker even contact met me op voor vrijblijvend intakegesprek.

Voor een goed leerrendement vind ik de volgende zaken belangrijk. Ze maken dan ook onderdeel uit van mijn totale aanpak van leer- en ontwikkeltrajecten.

  • Helder omschreven leerdoel(en) door de deelnemer;
  • Open, lerende houding van de deelnemer;
  • Commitment van de deelnemer en de organisatie voor volledige deelname, inclusief werken aan tussentijdse opdrachten;
  • Actieve deelname van de leidinggever; vooraf, tijdens en na afloop van het opleidingstraject. Dit toont betrokkenheid en is belangrijk voor een goede transfer naar de werkplek. De leidinggever kan obstakels, die verhinderen dat nieuwe kennis en vaardigheden kunnen worden toegepast, op voorhand wegnemen of direct aanpakken bij constatering;
  • Een vooraf aangebrachte, gezonde verhouding tussen formeel (training) en informeel leren (op de werkplek). Trainingen staan niet op zichzelf, maar zijn gekoppeld aan concrete onderwerpen en projecten binnen de eigen organisatie;
  • Bij deelname door meerdere organisaties participeren er in organisatiegerichte trajecten bij voorkeur minimaal twee collega’s van dezelfde organisatie, zodat ze elkaar kunnen steunen tijdens en na afloop van het traject.