Logo

Situationeel leidinggeven

Leiding geven kan zeer uitdagend en inspirerend zijn. Maar soms ook behoorlijk lastig: Hoe krijg ik ze mee? Moet ik nu trekken of duwen? Er bovenop zitten of loslaten? De kunst van het leidinggeven is om iedereen precies die ondersteuning of sturing te geven die nodig is. Veel leidinggevenden geven te veel leiding of laten hun medewerkers juist aan hun lot over. Met de skill-will matrix kun je mensen indelen naar hun niveau van taakvolwassenheid. Daardoor kunnen managers een passende leiderschapsstijl kiezen: corrigeren, coachen, instrueren, delegeren. In de training Situationeel leidinggeven leer je werken met het bijbehorende model, zodat je het zelf bewust kunt gaan inzetten.

Programma
Het programma van de training Situationeel leidinggeven bestaat uit de volgende onderdelen.

De passende stijl kiezen: schat je medewerker goed in
Een medewerker vraagt advies: is het handig om dat te geven of juist niet? Een ander is vreselijk eigenwijs: moet je hem zijn gang laten gaan of corrigeren? En hoe doe je dat op zo’n manier dat hij er niet chagrijnig van wordt? Bij situationeel leidinggeven kijk je goed welke ondersteuning een medewerker nodig heeft om zo snel mogelijk zelfstandig te kunnen werken. Door te kijken naar het kunnen en het willen kies je bewust voor een van de 4 stijlen.
• Diagnose van de medewerker: skill en will
• Sturen op de taak en op de persoon: 4 stijlen van leidinggeven

Begeleiden: eigenwijze medewerkers bijsturen
Pieter denkt dat hij het allemaal wel weet, maar jij ziet dat hij grote fouten maakt. Als je hem daarop aanspreekt heb je grote kans dat je de wind van voren krijgt of dat hij gaat zitten mokken. Hoe kun je hem bijsturen en hem tegelijkertijd gemotiveerd houden?
• Schakelen tussen taak en relatie
• Zuinig met complimenten, ruimhartig met waardering voor zijn inzet
• Afsluiten met concrete afspraken

Ondersteunen: ja, je kunt het zelf!
Soms blijven medewerkers om advies vragen terwijl je vermoedt dat ze het best zelf kunnen. Als je advies blijft geven, houd je ze onvolwassen; als je zonder meer weigert om te helpen, kunnen ze zich afgewezen voelen. Door te coachen geef je wél aandacht, maar stimuleer je de medewerker zijn eigen aanpak te volgen.
• In 4 stappen van start naar oplossing
• Op je handen zitten: genoegen nemen met een 7
• Oprecht complimenten geven

Instrueren: helder uitleggen hoe het moet
Instrueren lijkt de gemakkelijkste stijl en daardoor wil je er nog wel eens te snel overheen gaan. Maar wat voor jou gesneden koek is, is nieuw voor de medewerker. Bovendien ben je zelf vaak onbewust bekwaam en weet je niet precies hoe je iets doet. De kunst van goed instrueren is om de taak gedetailleerd uit te leggen en daarbij een ‘betuttel-toon’ te voorkomen.
• Van overzicht naar stap voor stap
• Jargon vermijden
• Gelijkwaardig blijven

Delegeren: de kunst van goed overdragen
‘Maar dat had ik toch gezegd? Dat is toch logisch?’ Delegeren doe je aan taakvolwassen medewerkers en daardoor is de grootste valkuil dat je het vanzelfsprekend vindt dat de medewerker dingen op een bepaalde manier oppakt, zonder dat je daar duidelijke afspraken over hebt gemaakt. Bij een taakvolwassen medewerker hoef je niet meer af te stemmen hóe hij de taak aanpakt, maar wel wat hij gaat doen, wanneer het klaar is en wat daarbinnen precies zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn.
• Welke afspraken moet je altijd maken
• De valkuil van ‘prullenbak-delegeren’
• Credit geven

Studiemateriaal
Bij de training Situationeel leidinggeven krijg je een uitgebreide informatiemap, die je voorafgaand aan de training doorleest.

Duur en tijden
De training beslaat 4 dagdelen, verdeeld over twee trainingsdagen. De trainingsdagen starten om 09.30 uur en worden om 17.00 uur afgesloten. Tussen beide trainingsdagen ligt een periode van ca. 1 maand, zodat de deelnemers in die periode het op de eerste dag geleerde in de praktijk kunnen brengen.

Groepsgrootte
Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers.

Locatie
In een conferentieoord op een nader te bepalen centraal gelegen locatie of – indien de training in-company wordt gegeven – in een daartoe geschikte ruimte.

Interesse?
Stuur dan een email naar info@marcoting.nl voor een vrijblijvende offerte.