Logo

Projectmatig werken

De huidige tijd vraagt veel meer samenwerking van medewerkers in verschillende teams over afdelingsgrenzen heen. Dat vraagt wel iets meer voorbereidingstijd, maar levert vervolgens ook een groot aantal voordelen op. Zo maak je veel meer gebruik van elkaars competenties, ben je vrijer in je communicatie, omdat je naar nieuwe collega’s veel neutraler bent en kom je veel sneller tot de juiste aanpak van projecten, omdat je continu voortbouwt op de aanwezige kennis en ervaring in het hele team. Daarin kun je hele andere kanten van jezelf belichten dan de voor de hand liggende. Om op deze manier goed te kunnen samenwerken is het wel belangrijk dat je weet wat daarvoor nodig is: is het doel van het team helder, zijn de rollen en taken goed verdeeld, hanteer je de groepsdynamiek op de juiste manier, kies je de beste manier om deelonderwerpen aan te pakken en bewaak je met elkaar ook de onderlinge communicatie en het samenwerkingsproces? Projectmatig samenwerken in teams is bij uitstek een onderwerp om praktijkgericht te leren. Ik laat je graag zien hoe dat werkt!

Doelgroep
Medewerkers, die verantwoordelijk zijn of binnenkort worden voor de begeleiding van kleinere en/of grotere projecten

Onderwerpen

 • Wat is projectmatig werken en wanneer spreken we over een project?
 • Wat komt er kijken bij goed opdrachtgeverschap?
 • Maken van een initiatiefplan.
 • Welke mensen heb ik nodig in mijn projectteam?
 • Hoe motiveer ik de mensen die ik nodig heb, met name bij afdelingsoverstijgende projecten?
 • Schrijven van een projectplan.
 • Beheersfactoren in een project; o.a.:
  • Hoe maak en bewaak ik een planning en deadlines?
  • Hoe stel ik een begroting op en monitor ik de ontwikkeling van kosten en opbrengsten?
  • Hoe maak ik de doelen van het project meetbaar?
  • Bij wie liggen de verschillende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden?
 • Hoe borgen we de resultaten van projecten in de lijn?
 • Heldere communicatie, o.a. voor het juiste draagvlak.
 • Efficiënt en prettig samenwerken.

Resultaat

 • Iedereen kent en gebruikt dezelfde spelregels (een beperkte en heldere set) en hanteert een gezamenlijke werkwijze.
 • Iedereen kent en neemt zijn/haar rol in projecten.
 • Iedereen heeft gedurende het traject gewerkt aan een concreet project en heeft alle verworven kennis en vaardigheden daardoor direct in de praktijk kunnen toepassen.
 • De organisatie heeft inzicht in wat al goed gaat en wat nog aandacht nodig heeft om projectmatig werken succesvol te laten verlopen (geborgd in de afsluitende bijeenkomst)

Duur en tijden
De training beslaat 4 dagdelen, verdeeld over twee trainingsdagen. De trainingsdagen starten om 09.30 uur en worden om 17.00 uur afgesloten. Tussen beide trainingsdagen ligt een periode van ca. 1 maand, zodat de deelnemers in die periode het op de eerste dag geleerde in de praktijk kunnen brengen.

Groepsgrootte
Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers.

Locatie
In een conferentieoord op een nader te bepalen centraal gelegen locatie of – indien de training in-company wordt gegeven – in een daartoe geschikte ruimte.

Interesse?
Stuur dan een email naar info@marcoting.nl voor een vrijblijvende offerte.

 

Enkele reacties van eerdere deelnemers

“De cursus heeft op mij een zeer positieve indruk achtergelaten. Ik vond het erg fijn ervaringen en bevindingen met de andere cursisten te delen en de tips die je elkaar geeft. Persoonlijk vind ik het mindmappen een uitkomst, vooral omdat je in één oogopslag kan zien waar je mee bezig bent en waar je aan moet werken. Praktisch gezien heb ik heel veel gehad aan hoe je een tijdspad uitzet en wanneer je wat door wie moet laten doen en hoe je dat moet aansturen. Tijdens de cursus ben ik wel achter gekomen dat ik wel eens wat te aardig ben naar de teamleden als het gaat om de deadline om iets te halen. Wat ik erg leuk vind om te doen is het vrij maken van je gedachten door te brainstormen met kaartjes en/of voorwerpen; het werkt echt. Al met al een bijzonder leuke cursus die ik aanraad voor een ieder die wel eens wat organiseert, op welk niveau dan ook. Ook opdrachtgevers zouden hier veel van kunnen opsteken. Als laatste vond ik het tempo van de ochtenden heel fijn; na een cursusochtend heb je het gevoel heel veel gedaan te hebben, wat natuurlijk ook zo was.”

“Leerzaam en verhelderend. Vooral het verhaal over hoe je de taken in een project efficiënt verdeelt en hoe teamrollen hierop van invloed zijn. Eigenlijk zou iedereen die deelneemt in een project hier iets over moeten weten. Ik denk dat dat leidt tot meer begrip, een betere samenwerking en uiteindelijk een beter projectresultaat.” 

“Ik heb er echt veel van geleerd! De informatie was relevant, ter zake, zeer overzichtelijk en direct bruikbaar was. De uitleg was helder en levendig en de trainer creëert een fijne sfeer in de groep. Verder was er een goede balans tussen ‘theorie’ en praktische opdrachten. Ik vond het interessant om te leren bewuster na te gaan denken over ieders rol in het team; dat je bv. een opdrachtgever hebt (nooit bij stil gestaan) en hoe je hem/haar informeert over de voortgang van het project – dat het maken van voorkoppelafspraken van cruciaal belang kan zijn in het hele proces – dat tussentijdse evaluaties nodig zijn (wij denken altijd alleen aan de eindevaluatie) Iedereen in de groep kreeg voldoende aandacht en de trainer liet ons bij alles meedenken. Zijn insteek is positief, hij gaat uit van de sterke kant van iemand en benadert ieder positief, dat is heel prettig om te ervaren als cursist. Ik zou iedere docent die een project wil gaan opzetten, hoe klein ook, deze cursus aanbevelen. Dat geldt ook voor diegene die al langer projectmatig bezig is.”

“Mij sprak vooral aan dat vele facetten van het producties leiden aan bod kwamen. Naast de psychologisch kant – wie zitten er in mijn team en wat kunnen ze specifiek bijdragen – hoe hou je een brainstormsessie en zet je alles wat gedaan moet worden op een rijtje. Ik hoop ook dat ik in de toekomst aan bovengenoemde aspecten veel zal hebben. Mensen die echt belast zijn met het maken van producties, voorstellingen, samenwerkingsprojecten zullen veel aan deze cursus hebben.”