Logo

Personeelsgesprekken


Het voeren van een goed – want effectief – gesprek met een medewerker is soms best lastig. Hoe zorg je ervoor dat niet alleen de leidinggevende, maar vooral ook de medewerker aan het woord is? Hoe zorg je ervoor dat alle belangrijke onderwerpen aan bod komen? Hoe voorkom je dat je in een zinloze discussie terecht komt over beleid waar de medewerker het niet mee eens is? Hoe ga je om met een medewerker die meer (of minder) ambities heeft dan jij haalbaar acht? Hoe motiveer je een verongelijkte medewerker? Hoe spreek je een medewerker aan op ongewenst gedrag?

Doelgroep
Leidinggevenden.

Onderwerpen

  • Functie en doel van het personeelsgesprek (functionering, voortgang, beoordeling)
  • Voorbereiding & start van het gesprek
  • Hoe voer je het?
  • Voor- en nadelen van een vast gespreksformat (met formulier)
  • Vergelijking van de diverse formats
  • Stimuleren en motiveren
  • Omgaan met lastige gesprekspartners

Resultaat
In deze training wordt – aan de hand van door de deelnemers zélf in te brengen praktijkvragen en -cases geoefend op dit soort situaties en leren de deelnemers gesprekstechnieken die hulp bieden.

Duur en tijden
De training duurt één dag (twee dagdelen). De trainingsdag start om 09.30 uur en wordt om uiterlijk 17.00 uur afgesloten.

Werkwijze
We werken volgens de methodiek van actief leren. Dit betekent dat de eigen inbreng van deelnemers aan de training wordt gestimuleerd. Er wordt gebruik gemaakt van een zo groot mogelijke variatie in werkvormen, humor, veel actie en situaties uit de praktijk van de deelnemers. In de middag kunnen we werken indien gewenst met een trainingsacteur.

Voorbereiding
De deelnemers geven voorafgaand aan de training aan wat zij lastig vinden aan het voeren van personeelsgesprekken en wat zij daarin willen leren in de training. De deelnemers zorgen dat ze het in hun instelling geldende format voor personeelsgesprekken (indien daar sprake van is) kennen en nemen de bij dat format behorende formulieren mee naar de training, zodat ze ook daadwerkelijk met behulp van dat format kunnen oefenen. De deelnemers bereiden een personeelsgesprek met een medewerker voor alsof zij op de trainingsdag daadwerkelijk dat gesprek met deze medewerker zouden gaan voeren.

Interesse?
Stuur dan een email naar info@marcoting.nl voor een vrijblijvende offerte.