Logo

Continu verbeteren


Innoveren en verbeteren zijn belangrijke aandachtsgebieden voor een gezonde bedrijfsvoering. In de afgelopen jaren heb ik daarbij tientallen organisaties o.a. vanuit het Lean gedachtengoed kunnen stimuleren. Daarbij doorlopen teams van medewerkers zelfstandig verbeter- en productontwikkeltrajecten.

Ze werken daarbij projectmatig samen en leren door vooral te DOEN! Zo doen teams doen zelf marktonderzoek, gaan op bedrijfsbezoeken, brainstormen over mogelijke oplossingen, ontwikkelen en testen concepten met een klantenpanel, presenteren een business case, verzorgen de marketing en verkoop en adviseren de organisatie over bijstellingen en vervolgmogelijkheden.

De medewerkers ontwikkelen in het traject naast bovenstaande vaardigheden werkenderwijs ook hun klant- en marktgerichtheid, zakelijkheid en hun vermogen tot samenwerken en netwerken. Ik begeleid zo’n traject met compacte workshops op momenten dat de medewerkers in het traject aan een bepaald onderwerp toe zijn, coaching van opdrachtgever, projectleiders en teamleden en advisering om te komen tot een goed eindresultaat.

Is continu verbeteren of productontwikkeling voor jou ook van strategisch belang? Dan laat ik je graag zien hoe je dat goed kunt inbedden in je bedrijfsprocessen. Een email naar info@marcoting.nl is de eerste aanzet!