Logo

Compleet opleiden


De ontwikkeling van de techniek, veranderingen in de markt en de maatschappij en de steeds sterker wordende concurrentie dwingen ook kunstencentra om te veranderen. Zij moeten deze veranderingen niet alleen kunnen weerstaan, maar er juist op inspelen, om in het huidige ondernemingsklimaat te kunnen floreren. Daarbij is continue opleiding een belangrijke troef. Om uw opleidingsbeleid effectief te kunnen uitvoeren, is het van belang dat u uw dit afstemt op het strategische en operationele beleid van uw organisatie. Wat wil uw organisatie bereiken en welke kennis en vaardigheden hebben de medewerkers daarvoor nodig? Verder is het van belang dat u uw adviezen naar uw collega’s voldoende gewicht kunt meegeven, zodat ze ook daadwerkelijk gehoord worden. En hoe krijgt u dat nu voor elkaar? In deze training succesvol opleidingsbeleid kunt u zowel uw strategisch inzicht als uw specifieke adviesvaardigheden op een hoger plan brengen.

Doelgroep
Directeuren, hoofden P&O, afdelingshoofden.

Onderwerpen

  • Opleidingsbehoeftes systematisch in kaart brengen
  • Competentiemanagement
  • Een goed intakegesprek voeren
  • Schrijven van een opleidingsplan
  • Leertrajecten concreet vormgeven
  • Bevorderende en belemmerende factoren bij de uitvoering
  • Verankeren van leertrajecten in de organisatie
  • Resultaten van leertrajecten in kaart brengen
  • Soepel en met meer effect adviseren over opleiden
  • Verandermanagement

Resultaat
U heeft een professionele kijk op het instrument opleiden ontwikkelt, u heeft kennis over hoe u het rendement van opleidingen kunt verhogen, u weet een methode te hanteren waarmee u opleidingsplannen kunt formuleren. Hierbij weegt u af of opleiden wel het juiste antwoord is op de vragen binnen de organisatie.

Duur en tijden
De training beslaat 4 dagdelen, verdeeld over twee trainingsdagen. De trainingsdagen starten om 09.30 uur en worden om 17.00 uur afgesloten. Tussen beide trainingsdagen ligt een periode van ca. 1 maand, zodat de deelnemers in die periode het op de eerste dag geleerde in de praktijk kunnen brengen.

Groepsgrootte
Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers.

Locatie
In een conferentieoord op een nader te bepalen centraal gelegen locatie of – indien de training in-company wordt gegeven – in een daartoe geschikte ruimte.

Werkwijze
In deze training leert u een opleidingsplan op te stellen dat voldoet aan de juiste criteria; u bent voortaan in staat uw opleidingen effectief te managen. Met allerlei oefeningen krijgt u het gereedschap in handen om o.a. door gericht opleidingsbeleid belangrijke veranderingen binnen uw organisatie in goede banen te leiden.

Interesse?
Stuur dan een email naar info@marcoting.nl voor een vrijblijvende offerte.